Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” AIF projekta dalībnieki devās mācību braucienā uz Norvēģiju

               

     

      Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana” (AIF/2022/KAPAC2/018) 4. aktivitātes “Darbošanās uzsākšana identificētajā pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklā” ietvaros, devās mācību braucienā uz Norvēģiju.

       Projekta dalībnieki mācību braucienā devās no 25.10.2023. līdz 27.10.2023., ar mērķi uzsākt darbošanos pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklā, gūstot zināšanas un pārņemot labās prakses piemērus, ko būtu vērtīgi ieviest savā darbības teritorijā. Mācību brauciena programmas ietvaros dalībnieki piedalījās vairākās diskusijās par vietējo nevalstisko organizāciju darbību, kuras darbojas ar dažādiem Ziemeļvalstu un Eiropas inovāciju un sociālās uzņēmējdarbības projektiem. Vizītes laikā dalībnieki viesojās pie vietējo lauku teritoriju zemniekiem, iepazīstot modernizācijas un digitalizācijas iespējas, kas tiek izmantotas, lai veicinātu savas vietējās produkcijas pārdošanu. Tāpat tika organizēta tikšanās ar lauku teritorijas tūrisma speciālisti, kura dalījās pieredzē un idejās, kā veicināt tūrismu savā teritorijā, tādejādi iepazīstoties ar ārvalstu labās prakses piemēriem. Šīs tikšanās rezultātā brauciena dalībnieki uzzināja gan, kā pilnveidot jau esošos tūrisma objektus, lai tie spētu darboties efektīvāk, gan, kā izmantot digitalizācijas iespējas, sadarbojoties ar kaimiņu reģioniem, līdz ar to piesaistot un spējot sasniegt lielāku tūristu skaitu.
       Aktivitātes īstenošanas laikā tika dibināts jauns ārvalstu kontaktu tīkls, ar potenciālām ilgtermiņa sadarbības formām un vienotu redzējumu, ko apliecina iestāšanās pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklā. Darbošanās šāda veida tīklā dod mums, kā biedrībai, iespēju iegūt jaunas zināšanas un tās pielietot savā darbības teritorijā, kā arī sniedz pieeju plašākam sadarbības partneru tīklam, kuri ir gatavai aktīvi iesaistīties un sadarboties dažādos projektos, izrādot interesi par darbības virzieniem, kas ir identificēti biedrības stratēģiskajā darbībā.