Rakstiet mums

Rekvizīti

 • Lauku partnerība “Sēlija”
  Reģ.Nr.50008087131
 • Adrese:
  Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
  Jēkabpils novads, LV-5212
 • SEB banka AS
  Kods: UNLALV2X, 
  Konts LV73UNLA0050005555988
 • Valsts kase
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV10TREL9165355001000

  Kontakti:

Valdes priekšsēdētāja:
Kristīna Rubina-Apinīte
Tālrunis: 28709990
E-pasts: martaskalns@inbox.lv

Administratīvā vadītāja  
Marta Cinglere
E-pasts: partneriba.selija@inbox.lv 

Pieņemšanas laiki

 

Darbadienās

Brīvdienās

9.00-16.00 Slēgts

Par individuālajam konsultācijām ārpus pieņemšanas laikiem, lūdzam vienoties iepriekš. 

Biedrības Logo

 

 

 

 

 

 

BIEDRĪBAS ZĪMOLA KRĀSAS