„LP SĒLIJA” DALĪBORGANIZĀCIJAS – 76 uz 20/07/2020.

 

KONTAKTINFO

 

Pašvaldības

Biedrības

Uzņēmēji

Aknīstes novada pašvaldība

5

6

Jēkabpils novada pašvaldība

12

9

Krustpils novada pašvaldība

16

4

Salas novada pašvaldība

5

6

Viesītes novada pašvaldība

6

2

5

44

27

 

Novads

Pagasts

Dalīborganizācija

Reg. numurs

Telefons

E-pasts, mājas lapa

Aknīstes novadas

Aknīstes pilsēta

Pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldība

90000026441

65237750

akniste@akniste.lv
www.akniste.lv

Biedrības

Manai mazpilsētai Aknīstei

50008075611

26590352

sk_medvecka@inbox.lv

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze

90001057580

29331987

silvija88@inbox.lv

Sēlijas laivas

40008280720

25453963

RSmits@inbox.lv

Uzņēmēji

Irēna Butkus

 

26262293

irenakonsultants@inbox.lv

SIA Purebliss

45403050555

20558236

sorokinak23@inbox.lv

SIA Kalniņā

40203105785

26190032

sorokins3@inbox.lv

Asare

Biedrības

Landu

40008072609

29148597

landu@inbox.lv

Betānija

40008157278

26484579

v_valerijs@inbox.lv

Uzņēmēji

SIA Siliņi

45404002459

29115491

valentina@silini.lv

SIA Slaides

45403014126

29611981

ainis_silini@inbox.lv

SIA ABELLAS

45401017344

28687897

aigars.tamanis@inbox.lv

Jēkabpils novads

 

Pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība

90009116789

65220730

novads@jekabpilsnovads.lv

www.jekabpilsnovads.lv

Ābeļi

Biedrības

„Ābeļzieds”

40008144381

29288843

svetiks12@inbox.lv

Pusnakts Braucēji

40008146664

26565211

raimonds.speks@gmail.com

 Dignāja

Biedrības

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”

40008087144

29235677

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

www.dzivibaskoks.lv

  Dunava

Biedrība

Pavadiņa

40008155686

26208125

valija_f@inbox.lv

  Kalna

Biedrības

Cerību logi

40008160051

26824411

sandraniece2@inbox.lv

Nod Mārtiņa Fonds

40008018975

29288220

martinafonds1991@inbox.lv

www.martinafonds.lv

EKO Selonia

40008267489

22432134

baiba.cakure@gmail.com

info.ekoselonia@gmail.com

  Leimaņi

Biedrības

Akācija Plus

40008080555

65233845, 25945299

initaporiete@inbox.lv

Uzņēmējs

Vārpiņas

45404007954

29204384

aivars_van@inbox.lv

Gints Muša-Grīnfelds

 

26674241

gintsmusa@gmail.com

  Rubene

Biedrības

Ūdenszīmes

50008116341

29548967

ieva.jatniece@gmail.com

Augšzemes lauku NVO apvienība

40008219830

29548967

dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Uzņēmēji

z/s “Silanči”

45404000532

26155829

intra.kurme@inbox.lv

z/s „Kalnieši”

45401009154

29464767

rita.timofejeva@inbox.lv

z/s „Arkliņi”

4540400643

29349049

Reinis-licis@inbox.lv

Mārtiņš Uzkurs

 

26233993

uzkurs.martins@gmail.com

Zasa

Biedrības

Sēļu pūrs

40008114796

26557249

anda.svarane@gmail.com

MK Zasa

40008229896

26107559

mk_zasa@inbox.lv

Uzņēmēji

SIA “Saimniecība Vistiņas’

55403042901

20052006

arturs@inkubatori.lv

www.inkubatori.lv
https://www.facebook.com/Inkubatorilv-524207154394456/

Anna Kalnāja

 

25239748

anna@rigoletto11.com

SIA SAGAX

40103335395

20052006

arturs@inkubatori.lv

Krustpils novads

 

Pašvaldība

Krustpils novada pašvaldība

90009118116

65237635

novads@krustpils.lv

www.krustpilsnovads.lv

Atašiene

Biedrības

„Abra”

40008141559

28709990

martamarta220@inbox.lv

 

Lauku sieviešu klubs „Dore”

40008075855

26453986

lsk-dore@inbox.lv

www.draugiem.lv/dore/ 

info: www.krustpilsnovads.lv

„Rotanss”

50008125151

29199159; 26730913

ilzees@inbox.lv

Uzņēmēji

Z/S „Martaskalns”

45401018439

28709990

martaskalns@inbox.lv

Kūku

Biedrības

Radošā apvienība “Alla Prima”

40008066138

29414900

jolanta.abele@inbox.lv

InSpe

40008250548

29644399

info_inspe@inbox.lv

Silta sirds

40008247887

29124049

pole100@inbox.lv

Dabas resursu aizsardzības biedrība

40008174808

28264343

liga.luksta@inbox.lv

Uzņēmējs

SIA MP PLUS

45403021471

29124049

pole100@inbox.lv

Jānis Korņejevs

 

29482217

kornejevsjanis7@gmail.com

Mežāre

Biedrība

ELPAS

40008208625

28681859

julija.orlova@krustpils.lv

Varieši

Biedrības

Ungurmuiža

40008114955

29375655

Prokofjevaaija@inbox.lv

Augšistaba

40008192625

28317743

anitar3@inbox.lv

Aloksnīte

40008207526

26609401

rasma.bura@inbox.lv

KROKUS

40008283182

29117963

infokrokus5@gmail.com

Vīpe

Biedrības

„Vīpes stils”

40008190111

29283717

daugmales@inbox.lv

„Dzirnakmens”

40008191460

26633737

dzirnakmens@inbox.lv

Krustpils

Biedrība

EKSAVI

40008194575

29620549

eksavi@inbox.lv

Mīļdzīvnieku biedrība

40008255367

26553868

bojere@inbox.lv

Uzņēmēji

Ilze Sekere

 

26603773

ilze@saulespuke.com

Salas novads

Sala

Pašvaldība

Salas novada pašvaldība

90000045372

65237702

salaspag@salas.lv

www.salasnovads.lv

www.facebook.com/salasnovads/

Biedrības

Esparsete

40008080150

26155679

evitacakstina@inbox.lv

Jēkabpils raj. Salas pag. BUB

40008000969

29609916

salasbub@inbox.lv

OSK „Sēlijas mežs”

40008168816

29429678

alekssrains@inbox.lv

Holista

40008212870

26548737

holista@inbox.lv

ligita62@tvnet.lv

Uzņēmēji

z/s „Kaļķi”

45404003543

26435747

29379161

gundarsstiebrins@inbox.lv

Maija Bataraga-Vilka

 

26871729

maija.bataraga@inbox.lv

Elīna Kušiņičeva

 

27730619

ekusiniceva@gmail.com

Ligita Kadžule

 

26526895

ligita.kadzule@gmail.com

Sēlpils

Biedrība

Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze

90000691254

26829977

ligita_asme@inbox.lv

Fiziska persona

Anita Bārzdiņa

 

27839705

anitabarzdina@inbox.lv

Jānis Dzenis

 

26435943

janis.dzenis83@gmail.com

Viesītes novads

Viesīte

Pašvaldība

Viesītes novada pašvaldība

90000045353

65245179

dome@viesite.lv

www.viesite.lv

Biedrības

Sēļu zīle

40008072488

26463817

gunta.dimitrijeva@viesite.lv

Sēļu klubs

50008220371

27071996

ilma.svilane@inbox.lv

Latvijas cistiskās fibriozes biedrība

40008195462

29161629

allabelinska@inbox.lv

www.cistiskafibrioze.lv

MK Gambija

40008049072

29161629

rolands78@inbox.lv

Elkšņi

Uzņēmēji

SIA RA 5

40103241916

20582074

kafeja.alida@gmail.com

www.kafejaalida.lv

Rite

Biedrība

Ritten

40008159300

26106216

ainucis35@inbox.lv

Sauka

Biedrības

Saukas Dabas Parks

40008079842

65229267

saukasdabasparks@inbox.lv

Uzņēmēji

Z/s “Vilciņi”

45401010967

29607550

sabine.zupa@gmail.com