Informācija par iestāšanos

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” tika nodibināta 2004.gada 29. oktobrī.

Biedrības mērķis ir veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā, atbalstot lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Mērķa īstenošanā kopā darbojas pašvaldības un to teritorijā esošās iniciatīvas grupas un uzņēmēji.
Tā ir atvērta- biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona.

Lai iestātos biedrībā

  • iepazīstas ar biedrības darbības mērķi un Statūtiem, un tos atbalsta;
  • ir motivācija radoši līdzdarboties biedrības stratēģijas izstrādē un aktivitātēs;
  • iesniedz biedrības padomei lēmumu par iestāšanos biedrībā; aizpilda biedrības iestāšanās anketu;
  • ieskaita LP Sēlija kontā iestāšanās un biedra naudu
 

Biedrības

Iestāšanās nauda ( EUR)

10,00eur

Biedra nauda ( EUR)

10,00eur

Dokumenti (1)

lps-iesniegums-anketa.doc 69 Kb [09/01/2024]