Projektu pieteikuma veidlapas iekļautas MK noteikumos Nr.590 kā pielikumi:
likumi.lv/..

1.pielikums aktivitātes 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekta iesniegums

2.pielikums aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projekta iesniegums

 

Dokumenti (1)