KAS IR “SĒLIJAS SALAS”?

2017. gada nogalē tika uzsākta Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas” īstenošana.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība", projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”.

Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Uzlabot „salu” ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

Projekta darbības norisinās mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā , kopumā 17 „Salās” : Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

Apstiprinātais projekta publiskais finansējums ir EUR 79 606.80 apjomā, kas nodrošinās projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu – seminārus/darbnīcas/diskusijas, kuru laikā „Salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produktus, jaunizveidoto tūrisma produktu prezentācijas pasākumus 17 „Salās”, vienota tūrisma bukleta izstrādāšanu un izdošanu visai Sēlijas teritorijai, kā arī strātēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi, tūrisma jomas profesionāļu konsultācijas, situācijas izvērtējumu un mācību materiālu sagatavošanu.

Projekts ir veiksmīgi prezentēts tūrisma izstādē „Balttour – 2019”.

Tā ietvaros ir izdots krāšņs buklets

Izstrādāti astoņi tūrisma maršruti
Sēlijas Aktīvās salas ziemā un vasarā
Sēlijas dabas takas – pastaigas un pārgājieni
Sēlijas Daugavas ceļš
Sēlijas Lauku dzīve
Sēlijas īpašo baznīcu stāsti
Sēlijas Daugavas ceļš
Sēlijas skaistākās Ainavas
Vēsturiskā Sēlija

Un šovasar gaidāmi septiņpadsmit aizraujoši pasākumi visās „Salās”!

Esam pārliecināti, ka „Sēlijas salas” nav tika projekts – tā jau ir reāla, dzīvīga kopienu apvienība, kas turpinās darboties arī pēc projekta noslēguma termiņa.

Visi jaunumi par „Sēlijas salām” – šai mājaslapas sadaļā, kā arī facebook kontā: https://www.facebook.com/selijassalas/

 

“Divu projektu sadarbība – projekta “Sēlijas salas” vadītājas Dainas Alužānes prezentācija projekta “DaugavAbasMalas” konferencē.