Biedrības "Lauku partnerība Sēlija " darbības pilveidošanas un stiprināšanas pasākums