Kopā ar Vīpes un Variešu biedrībām tiek diskutēts par Partnerības jauno zīmolu un identitāti

2023. gada 23. februārī, Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekta (Nr. AIF/2022/KAPAC2/018)  1. aktivitāte “Biedrības darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrāde un ieviešanas uzsākšana”  ietvaros norisinājās tikšanās ar Vīpes un Variešu pagasta biedrībām, kuras laikā tika diskutēts par jauno Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” zīmolu un identitāti. 
Tikšanās ļāva biedrībām būt klātesošām zīmola maiņas procesā, sniedzot savu vērtējumu un nākotnes redzējumu attiecībā uz stratēģiju. 

Kopā ar Vīpes un Variešu biedrībām tiek diskutēts par Partnerības jauno zīmolu un identitāti