Noslēdzies biedrības “Lauku partnerība Sēlija” īstenotais AIF projekts “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana”

         

   Ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansējumu biedrība “Lauku partnerība Sēlija” realizēja projektu “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana”. Projekta galvenais mērķis bija pilnveidot biedrības "Lauku partnerība Sēlija” darbību, stiprinot tās cilvēkresursu kapacitāti, kā arī sekmējot stratēģisko attīstību turpmākai izaugsmei. Projekta norises laikā tika īstenotas četras projekta aktivitātes.

       Lai sasniegtu projekta mērķi tika izstrādāta Biedrības darbības stratēģija 2023.-2027. gadam un darba plāns nākamajiem diviem gadiem. Projekta laikā tika apmācīti gan biedri, gan administrācijas darbinieki, tādējādi stiprinot biedrības cilvēkresursus un vadības komandas kapacitāti. Projekta ietvaros liela uzmanība tika vērsta uz biedrības identitātes, reputācijas un paštēla stiprināšanu, līdz ar to tika izstrādāta Biedrības Zīmola un identitātes stratēģija un Komunikācijas plāns 2023. - 2025.gadam,  svarīgi ir akcentēt, ka tieši pateicoties izstrādātajai Zīmola un identitātes stratēģijai tika izveidots jauns biedrības logo, kura veidols atspoguļo vienotu un saskanīgu lauku teritoriju, kurai ir sava unikāla vērtība un identitāte!

      Viens no vērtīgākajiem projekta ieguvumiem bija noslēdzošā aktivitāte “Darbošanās uzsākšana identificētajā pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklā”, kuras laikā tika gūta vērtīga ārvalstu pieredze, dodoties uz Norvēģiju un uzsākot darbošanos pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklā. Brauciena laikā tika apkopoti organizācijas labās prakses piemēri, ko būtu vērtīgi ieviest savā darbības teritorijā. Aktivitātes īstenošanas laikā tika dibināti jauni kontakti, pārrunāts par kopīgiem projektiem un nākotnes sadarbības iespējām.
      “Projekts ir devis nozīmīgu ieguldījumu biedrības "Lauku partnerība Sēlija" kapacitātē, risinot gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas jautājumus, izstrādājot dokumentus un plānus, kas veicinās mūsu biedrības attīstību ilgtermiņā. ” saka projekta koordinatore, Jūlija Stebeļkova.

Projektu “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības "Lauku partnerības Sēlija” darbību, stiprinot tās cilvēkresursu kapacitāti, kā arī sekmējot stratēģisko attīstību turpmākai izaugsmei, un kopējais finansējums ir 19999,33  eiro.