Norisināsies projekta “Izzini sevi – Iepazīsti citus!” aktivitāte “Improvizācija = personības attīstība”

 

29. maijā, plkst. 09.00, Salas Tautas namā norisināsies projekta “Izzini sevi – Iepazīsti citus!” (ID Nr. VP2023/1-19) projekta aktivitāte “Improvizācija = personības attīstība.” Aktivitāti vadīs Mārtiņš Kozlovskis jeb KOZMENS. Improvizācijas nodarbības laikā tiks izspēlēti dažādi scenāriji, kopīgi veidojot improvizētus stāstus. Aktivitātes mērķis ir iemācīties apzināt kļūdas un tās pieņemt, izmantot esošās situācijas uzlabošanā. 

Projektu īsteno biedrība “Lauku partnerība Sēlija” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību. Projektu finansiāli atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.–2025. gadam ietvaros.