Noslēgusies LEADER programmas projektu konkursa 6.kārta

Noslēgusies LEADER programmas projektu konkursa 6.kārta

Vakar, 3.jūlijā, noslēdzās projektu pieņemšana pēc ilgāka pārtraukuma izsludinātajā projektu konkursa kārtā. Šoreiz potenciālajiem projektu iesniedzējiem bija gana daudz laika, lai pienācīgi izauklētu savu ideju, kā arī lai pilnveidotu savas projektu rakstīšanas prasmes, piedaloties partnerības rīkotajos projektu rakstīšanas 2 dienu kursos, kas notika 5 dažādās partnerības vietās – visos 5 partnerības teritorijas novados.

Šajā kārtā projektu pieņemšana izsludināta visās 10 rīcībās un pieejamais publiskais finansējums ir nepieredzēti liels – EUR 1 059 820.04.

Kādi ir rezultāti?

Rīcības Nr.

Iesniegto projektu skaits

Pieprasītais publiskais finansējums

EUR

Pieejamais publiskais finansējums

EUR

Komentāri

Ekonomiskajā sadaļa – atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

1. “Darbs un pārticība”

11

278 667.86

473 000.45

 

2. “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana”

5

173 086.92

125 000.00

 

3. “Sākums”

-

-

70 000.00

 

Sabiedriskā labuma sadaļa – atbalsts vietas potenciāla stiprināšanai

 

4. “Sakārtota un droša dzīves vide”

3

64 892.02

69 187.49

 

5. “Vienota tēla veidošana LP Sēlija teritorijā”

1

24 300.00

27 000.00

Projektā visas 5 pašvaldības iegūst aprīkojumu āra pasākumu rīkošanai, iesniedzējs ir Salas novada pašvaldība

6. “Veselīga dzīves vide”

2

52 470.00

114 277.11

Kārtas pārsteigums -pirmo reizi šajā rīcībā nav konkurences.

7. “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”

7

151185.64

56 732.67

6. un 7.rīcība šoreiz mainītās lomās.

8. “Spilgta un apgarota dzīves vide”

5

151185.64

56 732.67

Kultūras rīcībā ir ierasti liela konkurence, iesniegti labi projekti.

9. “Radošās rezidences”

1

45 000.00

45 000.00

 

10. “Apmācību nodarbības”

3

4 839.30

28 000.00

 

Projektus vērtēs partnerības padomes apstiprināti eksperti – katru no abām sadaļām vērtēs 3 eksperti.

Jauninājumi vērtēšanās procesā šajā kārtā:

- padomes locekļi var rosināt uzaicināt uz kopīgu padomes un ekspertu sēdi arī atsevišķus projektu iesniedzējus, lai precizētu neskaidros jautājumus, kas rodas, vērtējot projekta pieteikumu, un lai pieņemtu optimāli pareizu lēmumu;

- lēmumu par projekta atbilstību lauku partnerības “Sēlija” attīstības stratēģijai pieņem SVVA padome 5 cilvēku sastāvā, nevis visa padome, kā tas bija līdz šim;

- lēmumu par projekta atbilstību Lauku partnerības “Sēlija” attīstības stratēģijai iesniedzējiem pa pastu nosūtīsim augusta sākumā.

Pēc tam visus pozitīvos lēmumus saņēmušos projektus nodosim LAD, kur projektu vērtēšanas process var aizņemt 3 mēnešus.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu savu ieceru un partnerības stratēģijas īstenošanā!

Tiem, kuri nevarēja iesniegt projektus šajā kārtā, būs iespēja startēt nākošajā kārtā rudens pusē, jo atlikušais pieejamais finansējums to atļauj.