Par biedrības “Lauku partnerība Sēlija” Kopsapulci

2023. gada 17.martā pl.16.00 tiek sasaukta biedrības “Lauku partnerība Sēlija” Kopsapulce.

Kopsapulces norises vieta:

*) klātienē: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Biedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana;
  2. Atskats par 2022. gadu. Informācija par plānotajām aktivitātēm 2023. gadā;
  3. Statūtu grozījumi;
  4. Biedrības trūkstošo Padomes locekļu ievēlēšana;
  5. Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” attīstības plāna izstrāde;
  6.  Diskusijas un priekšlikumi.