Noslēgusies projektu pieņemšana 11.kārtā – kopā iesniegti 14 projekti

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

10.01.2023.

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Noslēgusies projektu pieņemšana 11.kārtā – kopā iesniegti 14 projekti.

2022.gada 09.janvārī, noslēdzās atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārta.

Kopumā tika iesniegti 14 projekti:

1. Rīcība “Darbs un pārticība” – 6 projekti,
6. Rīcība “Veselīga dzīves vide” - 8 projekti,

Rīcība
Nr.

Projektu skaits
gab.

Kārtas izsludinātais kopējais finansējums (EUR).

Iesniegto projektu pieprasītais publiskais finansējums (EUR).

R1

6

100 000,00 

43 538,06

R6

8

92 651,82

124 564,15

Kopā

14

192651,82

181 026,09

       Šobrīd notiek projektu izvērtēšana Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” stratēģijas atbilstībai un 2023.gada 09.februārī būs zināmi projekti, kas apstiprināti tālākai vērtēšanai LAD. Sekojiet informācijai biedrības mājas lapā.