Izpilddirektore/administratīvā vadītāja 

Stefānija Bārzdiņa

Telefons:29998134

E-pasts: partneriba.selija@inbox.lv

Projektu koordinatore

Jolanta Ābele

Telefons: 20211240

E-pasts: info@partneribaselija.lv 

SVVA stratēģijas koordinatore

Kristīna Rubina-Apinīte

Telefons: 28709990

E-pasts: partneriba.selija@inbox.lv 

Grāmatvede

Silvija Zabludovska

Telefons:26429287