Novads

Pārstāvis

Organizācija/uzņēmums

Telefons

e-pasts

Aknīstes novads

Līga Jaujeniece

Aknīstes novada pašvaldība

28661848

liga.jaujeniece@inbox.lv

Irēna Butkus

Fiziska persona

26262293

irenakonsultants@inbox.lv

Jēkabpils novads

Aivars Vanags

Jēkabpils novada pašvaldība

65220732

aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

Mārtiņš Skujiņš

SIA “Saimniecība Vistiņas’

26115102

martins@inkubatori.lv

Krustpils novads

Kārlis Stars

Krustpils novada pašvaldība

20288053

studiaperitus@inbox.lv

Kristīna Rubina

Padomes priekšsēdētāja

z/s „Martaskalns”

28709990

martaskalns@inbox.lv

Mārīte Pole

BDR “Silta sirds”

29124049

pole100@inbox.lv

Salas novads

Irēna Sproģe

Salas novada pašvaldība

26465250

salaspadome@inbox.lv

Gundars Stiebriņš

z/s „Kaļķi”

26435747

GUNDARSSTIEBRINS@inbox.lv

Inga Āriņa

BDR “Holista”

29469100

ingaarina@inbox.lv

Viesītes novads

Alfons Žuks

Viesītes novada pašvaldība

26308473

alfons.zuks@viesite.lv

Aina Guoģe

BDR “Ritten”

29936498

ainucis35@inbox.lv

Jolanta Kovnacka

SIA “RA 5”

26582074

kafeja.alida@gmail.com