Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" - gada saiets

21.01.2023., norisinājās Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" darbības pilnveidošanas un stiprināšanas pasākums, Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta atbalstu,  realizējās 2.aktivitāte -  Biedrības cilvēkresursu attīstīšana, komandas stiprināšana. Tikšanās laikā Lauku partnerības Sēlija biedri tika iepazīstināti ar mentoru veiktā pētījuma rezultātiem. Mentores intervēja Lauku partnerības Sēlija biedrus, par biedrības darbību, pilnveidošanu un nākotnes plāniem.  Lai saliedētu partnerības biedrus, pasākuma laikā tika vadītas interaktīvas aktivitātes un uzdevumi, kas veicināja savstarpēju sadarbošanos. Pasākumu ieskandināja mūziķis Marko Joala no Somijas. 

Paldies mentorēm - Sandrai Pallo un Dainai Romanovskai., kā arī pasākuma zvaigznei Marko Joala. 

LP Sēlija gada saiets