Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" gada saiets

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu tiek realizēts komandas stiprināšanas pasākums Biedrībai Lauku partnerība Sēlija.