Lauku partnerība Sēlija rīkoja aktivitāti “Recepte NVO izaugsmei”

14. martā, Biržu tautas namā, norisinājās biedrības “Lauku partnerības Sēlija” projekta “Vienoti abos Daugavas krastos” (identifikācijas Nr. 2024.LV/NVOF/MIC/016) ietvaros organizēts pasākums “Recepte NVO izaugsmei”!

Pasākuma iesākumā, ar svarīgu un aktuālu informāciju, kas saistīta ar Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju sektoru, dalījās pārstāvji no Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsāka diskusiju minot, ka NVO sektors ir tas, kas liek vietējiem iedzīvotājiem sarosīties, atdzīstot, jo aktīvāki iedzīvotāji, jo aktīvāks būs Jēkabpils novada biedrības.

Pasākuma laikā Marija Heislere-Celma sniedza informāciju par biedrību nodibināšanas nosacījumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanas nosacījumiem, dalībniekiem, kuri vēlās uzsākt darbību nevalstiskajā sektorā.

Par iedzīvotāju līdzdalības iespējām informēja Jelgavas domes deputāts un Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. Dalībniekus informēja par dažādiem līdzdalības līmeņiem, kā, piemēram, sabiedriskās apspriedes, brīvprātīgais darbs, atdzinumu gatavošana, ziedošana un, protams, iedzīvotāju pašorganizēšanās jeb apvienošanās nevalstiskajās organizācijās.

Nākamo projekta aktivitāti “Pieredzes apmaiņas brauciens pie NVO, abos Daugavas krastos” biedrība plāno īstenot 28. aprīlī. Interesenti tiek aicināti sekot līdzi informācijai biedrības “Lauku partnerība Sēlija” mājaslapā un Facebook profilā.

Pasākumu organizē biedrība “Lauku partnerība Sēlija”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts finanšu līdzekļiem.