Kalna pagastā labiekārtots Aleksandra Grīna parks

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi projektā nr. 19-05-AL24-A019.2204-000001 “Rakstnieka Aleksandra Grīna parka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā” plānotās aktivitātes, radot pievilcīgu vidi, attīstot kvalitatīvu kultūras dzīvi Jēkabpils novadā un nodrošinot inovatīvu rakstnieka Aleksandra Grīna literārajam mantojuma izzināšanu.  

Projekta ietvaros pēc rakstnieka literāro darbu motīviem ir tapuši četri vides objekti: “Dvēseļu putenis” – 3 strēlnieku silueti un trijstūris ar latvju zīmēm, “Nameja gredzens” – apaļa arka, skulptūra “Saderinātie” un “Zemes atjaunotāji” – lāča siluets ar lāča ķepas nospiedumu, kā arī izbūvēts grants seguma gājēju celiņš

Labiekārtošanas darbus A.Grīna parkā veica SIA “LV ROADS” sadarbībā ar māksliniekiem Raimondu Vinduli un Kārli Žagatu. Būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no SIA “BUVKON”. Būvprojekta izstrādātājs SIA “BRK Projekti”. 

Projekts “Rakstnieka Aleksandra Grīna parka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā” (nr. 2019/AL24/6/A019.22.04/4) īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir EUR 49095.28, no kurām ELFLA finansējums - EUR 27000.00 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 22095.28

Parka atklāšanas svētki tiks organizēti rakstnieka A. Grīnam – 125 piemiņas pasākumā sestdien, 15. augustā pl. 18.00 Kalna pagasta “Doktorāts”. Visi laipni aicināti!

Projektu speciāliste Līva Stašule

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams LAD tīmekļa vietnē:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/